Koirankoulutus ei ole uusi ilmiö

Koirankoulutus ei ole uusi ilmiö Ihminen on kouluttanut koiria jo lajin synnystä asti kun koirat eriytyivät susista kesyyntymisensä ansiosta. Koirien kouluttaminen erilaisiin tehtäviin ja rooleihin juontaa juurensa ainakin muinaiseen Roomaan, jossa koiria opetettiin käyttäytymään kotieläimen tavoin. Tämä

Mitä on koirankoulutus?

Koirat ovat tuhansia vuosia olleet mukana ihmisten elämässä aina hyötykäytöstä seuraeläimeksi asti. Ihmiskunnan kehittyessä myös koiran tehtävä on muuttunut ja muovautunut täyttämään nyky-yhteiskunnan tarpeet, ja samalla luotiin tarve koirien järjestelmälliselle kouluttamiselle. Koirankoulutus on käyttäytymisen analysointia, mikä ympäristön

Koirankoulutuksen varhaiset vuodet

Vaikka koiran käytöksen, kommunikoinnin sekä oppimisen tutkiminen onkin muuttunut, voidaan kouluttamisen historiasta saada arvokasta tietoa siitä, miten koirankoulutus on saanut alkunsa, ja kuinka se on muovautunut nykyiseen malliinsa. Ennen 1900-lukua Vaikka koirien käyttötarkoituksesta ja historiasta onkin runsaasti

Koirankoulutus 1900-luvulta nykyaikaan

Toisen maailmansodan jälkeen Toisen maailmansodan jälkeen vahva kaupungistuminen tuki tottelevaisuuskoulutuksen kehittymistä, koska koira oli kaupunkiympäristössä oltava hallinnassa, ja sen oli totuttava erilaisiin tilanteisiin sekä ärsykkeisiin. Tämä vahvisti Koehlerin tottelevaisuuskoulutuslinjauksen etenemistä. Koehlerin koulutussuuntaus sisälsi positiivisen palkkauksen lisäksi negatiivisia

Koulutus operantilla ehdollistamisella

Operantilla ehdollistumisella tarkoitetaan oppimista, jossa yksilön käytöstä muokataan seurausten avulla. Tätä oppimista ajaa eteenpäin mahdollisimman suuri motivaatio saada palkinto ja mahdollisimman pieni motivaatio saada negatiivinen seuraus. Käyttäytymistä voidaan vahvistaa tai toistaa kahdella eri tavalla. 1. Positiivinen vahvistaminen

Klassisen ehdollistamisen salat

Klassisessa ehdollistumisessa luodaan yhteys kahden eri ärsykkeen välille. Ensimmäinen ärsyke merkitsee toisen ärsykkeen saapumista ja tätä oppimistapaa tapahtuu jatkuvasti koiran tarkastellessa ympäristöään. Koira voi alkaa pelätä sadetta, koska se yhdistää sen ukkoseen tai salamointiin, tai se voi

Mitä on sosiaalinen oppiminen

Sosiaalinen oppiminen on sellaista oppimista, joka tapahtuu muiden käyttäytymistä tarkkailemalla. Tämänlainen käytöksen omaksuminen ei vaadi vahvistamista esiintyäkseen, mutta se vaatii esimerkkikäytöksen ja mallin, jota voidaan matkia. Vaikka matkittavana oleva ei välttämättä yritäkään opettaa mitään tiettyä käytöstä, nämä

Eri koulutustavat esiteltynä lyhyesti – sivu 2

Sähköisten apuvälineiden käyttö Joskus kouluttajat päättävät rakentaa koulutusten tietyn apuvälineen ympärille. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi sähkökaulapanta, joka on Suomessa kielletty koirankoulutuksessa kokonaan. Näitä pantoja käytetään kuitenkin tietyissä maissa vielä paljon, ja niitä on monia erilaisia. Perinteinen sähkökaulapanta

Eri koulutustavat esiteltynä lyhyesti – sivu 1

Positiivinen koulutus Täysin positiivinen, tai pelkkään motivaatioon perustuva, koulutus käyttää palkitsemista vahvistaakseen toivottua käytöstä. Tässä koulutustavassa kaikki negatiivinen ja ei-toivottu käytös jätetään huomiotta, eikä siihen liiketä pakotteita. Koulutus perustuu ideologiaan, että kaikki se, mistä palkitaan lisääntyy jatkuvasti,