Eri koulutustavat esiteltynä lyhyesti – sivu 1

  • Positiivinen koulutus

Täysin positiivinen, tai pelkkään motivaatioon perustuva, koulutus käyttää palkitsemista vahvistaakseen toivottua käytöstä. Tässä koulutustavassa kaikki negatiivinen ja ei-toivottu käytös jätetään huomiotta, eikä siihen liiketä pakotteita. Koulutus perustuu ideologiaan, että kaikki se, mistä palkitaan lisääntyy jatkuvasti, jagerman-sepherd-dog-with-girl-wallpaper se toiminto, mikä ei tuota palkintoa, vähenee.

Positiivinen koulutus juontaa juurensa vangittujen eläinten koulutukseen, jossa pakotteet sekä kaikenlainen negatiivinen rangaistus on haastavaa tai jopa vaarallista sekä kouluttajalle että eläimelle. Usein näissä tapauksissa ei-toivotun käytöksen huomiotta jättäminen ei ole ollut ongelmallista, koska eläimen asuinympäristö on hyvin tarkkaan hallittu. Koirankoulutuksessa positiivinen koulutus voi saada aikaan hyvinkin tehokkaasti toivottuja tuloksia, mutta samalla siinä on omat haasteensa.

Koulutus vaatii paljon kärsivällisyyttä sekä aikaa, jotta koiraa palkitaan oikein, oikeasta käytöksestä. Joskus palkinnon hallitseminen ei ole mahdollista, ja tämä onkin koulutuksen suurimpia ongelmakohtia. Esimerkiksi toisen eläimen jahtaaminen on koiralle usein hyvin palkitsevaa, ja jos tämä on omistajalle ei-toivottua käytöstä, on edessä usein ongelma, varsinkin jos koira pääsee karkaamaan. Sama ongelma voi ilmetä myös sisätiloissa. Usein kerrostaloissa on useampi koira lähekkäin, ja nämä voivat vahvistaa toistensa haukkumista. Koska haukkuminen ei ole kerrostalossa yhteiskunnan normien mukaan suotavaa, on omistajan mietittävä kuinka käytös pysäytetään ilman, että siihen puututaan.

  • Koehler-metodi

Osa kouluttajista seuraa vieläkin Koehlerin koulutustapaa sen lähes alkuperäisessä muodossa. Ydin ideana on ajattelu, että koira valitsee käyttäytymisensä sen mukaan, mikä on mahdollista. Koiran opittu käyttäytyminen perustuu aikaisempiin kokemuksiin, ja niiden pohjalta tehtyihin päätöksiin. Kun päätöksiin vaikutetaan esimerkiksi palkkiolla, saadaan käytös todennäköisesti jatkumaan. Jos niihin vaikutetaan negatiivisesti, saadaan käytös vähenemään. Koiran opittua, että sen käytös vaikuttaa siihen onko seuraus positiivinen vai negatiivinen, voidaan se ohjata ainoastaan toivotun käytöksen pariin. Osa kouluttajista käyttää tätä metodia osittain, jättäen pois fyysisen rangaistuksen.

  • Naksutinkoulutus

Naksutinkoulutus on lempinimi, mikä on annettu operantille koulutukselle. Tässä tavassa käytetään ehdollisia vahvisteita, joiden avulla voidaan palkita koira huomattavasti nopeammin kuin suoraan konkreettisella palkalla. Naksutin on usein pieni muovinen laatikko, jonka metalliosaa painamalla saadaan aikaan ääni. Samaa asiaa ajaa kuitenkin esimerkiksi pilli, vihellys, valo tai sana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *