Koulutus operantilla ehdollistamisella

Operantilla ehdollistumisella tarkoitetaan oppimista, jossa yksilön käytöstä muokataan seurausten avulla. Tätä oppimista ajaa eteenpäin mahdollisimman suuri motivaatio saada palkinto ja mahdollisimman pieni motivaatio saada negatiivinen seuraus.

Käyttäytymistä voidadestramento-2aan vahvistaa tai toistaa kahdella eri tavalla.

  • 1. Positiivinen vahvistaminen tapahtuu, kun tiettyä käytöstä vahvistetaan luomalla useita kertoja toiminnosta sama toivottu seuraus.
  • 2. Negatiivinen vahvistus tapahtuu, kun käytöstä vahvistetaan välttämällä negatiivista seurausta.

Tiettyä käyttäytymistä voidaan myös vähentää, eli sammuttaa kahdella tapaa.

  • 1. Negatiivinen rangaistus tapahtuu, kun käytöstä sammutetaan tuottamalla seuraus joka ei vahvista toimintoa, esimerkiksi palkkion vieminen pois.
  • 2 Positiivinen rangaistus tapahtuu, kun käytöstä sammutetaan tuottamalla seuraus, joka on negatiivinen.

Yhteistyössä nämä neljä kulmakiveä mahdollistavat neljä erillistä tapaa muokata käyttäytymistä. Vahvisteet lisäävät tietyn toiminnan toistumisen mahdollisuutta, kun taas rangaistukset vähentävät toiminnon esiintymisen mahdollisuutta.

Usein palkintona eli miellyttävänä vahvisteena pidetään jonkin fyysisen tai psyykkisen tarpeen täyttämistä. Tämä voi olla esimerkiksi leikkiminen, koiran huomiointi tai herkun antaminen. Eri koirille sopii erilaiset vahvisteet, ja tämä tulee ottaa huomioon jokaisen yksilön kohdalla. Negatiivinen vahviste toteutuu, kun koira tajuaa että tietty käytös johtaa ei toivottuun lopputulokseen, esimerkiksi kaulapannan kiristämiseen.

Rangaistus on määritelty tapahtumana, joka poistaa sitä edeltänyttä käytöstä. Operantissa koulutuksessa sitä ei käytetä perinteisessä mielessä rangaistuksena, eikä siihen tule liittää erityisempää fyysistä tai psyykkistä harmia. Positiivisessa rangaistuksessa mahdollisuutena on ei-toivotun seurauksen toteutuminen, kuten remmin nykäisy. Negatiivisessa rangaistuksessa seurauksena on positiivisen vahvisteen vieminen pois, esimerkiksi namin katoaminen, kun väärää käytöstä esiintyy. Teorian mukaan aikaisemmin palkitseva käytös tulee vähitellen sammumaan, koska tästä ei enää tule toivottua seurausta. Esimerkiksi koira joka hyppii omistajaansa vasten, ei tule jatkamaan käytöstä, mikäli se ei saa huomiota toiminnallaan enää.

Operantissa koulutuksessa siis koira saa palautetta kouluttajalta sen toiminnan mukaan. Tärkeintä koulutuksessa on, että kouluttaja tunnistaa oikeat hetket toteuttaa oikea vahviste tai rangaistus, ja että koulutusta jatketaan päämäärätietoisesti eteenpäin. Kouluttajan on myös pyrittävä löytämään yksilölle sopivat seuraukset eri tilanteisiin ja hyödynnettävä niitä. Joskus vahvisteena voidaan käyttää myös ympäristöä, esimerkiksi päästämällä koira haistelemaan toivotun käytöksen jälkeen.