Mitä on koirankoulutus?

Koirat ovat tuhansia vuosia olleet mukana ihmisten elämässä aina hyötykäytöstä seuraeläimeksi asti. Ihmiskunnan kehittyessä myös koiran tehtävä on muuttunut ja muovautunut täyttämään nyky-yhteiskunnan tarpeet, ja samalla luotiin tarve koirien järjestelmälliselle kouluttamiselle.

Koirankoulutus on käyttäytymisen analysointia, mikä ympäristön palkitsemis- ja seuraus-toimintoja muokatakseen koiran käyttäytymistä erilaisiin tehtäviin tai käytösmalleihin. Erilaisia syitä koiran käyttäytymisen muokkaamiseen voi olla esimerkiksi erilaisten avustavien, tai muiden tehtävien opettaminen tai koiran sopeuttaminen elämään osana yhteiskunnan arkea. Koirien koulutusta on harjoitettu tuhansien vuosien ajan, alkuun pelkästään hyötytehtäviin. Vasta myöhemmin, tarpeen dog-25kasvaessa, koiralle alettiin myös kouluttamaan peruskäytöstä ihmisten koti ympäristöissä.

Koira, kuten jokainen muukin eläin, oppii jokaisesta ympäristönsä vuorovaikutussuhteesta. Tätä voidaan tarkastella klassisen ehdollistumisen kautta, jossa ärsykkeet voivat olla kahdenlaisia. Operantissa ehdollistumisessa koira luo yhteyden tietyn toiminnon ja seurauksen välille, ja riippuen siitä, onko seuraus positiivinen vai negatiivinen, jatkaa tai välttää toimintoa. Toinen ärsyke muokkaa käytöstä tottumisen sekä tunteiden avulla, ja tätä kutsutaan ei-assosiatiiviseksi oppimiseksi

Koiran koulutukselle on useita erilaisia metodeja ja omia koulukuntiaan. Jokaiselle koulutustavalle löytyy omat tukijansa sekä kriitikot, ja usein esimerkiksi ensikoiran omistajat joutuvatkin pähkäilemään sen kanssa, mikä koulukunnista sopii itselle sekä koiralle parhaiten. Tunnetuimpia koirankoulutusmetodeja ovat klikkerikoulutus, laumahierarkiaan perustuva koulutus, pakotekoulutus, suhdekoulutus sekä Koehler-metodi. Parhaiten onnistuu sellainen koulutustapa, joka ottaa huomioon koiran yksilölliset sekä yleiset tarpeet, onnistuu vahvistamaan tai heikentämään toivottua tai epätoivottua käytöstä oikeaan aikaan, sekä kommunikoi järjestelmällisesti eläimen ja kouluttajan välillä

Tiivistettynä koirankoulutus on tietyn vastareaktion aikaansaamista vihjeen tai käskyn avulla. Tämä voi sisältää myös tehtäviä, jotka eivät ole koiralle luontaisia tai se voi sisältää tietyn luonnollisen käytöksen, kuten haukkumisen, poistamista, jotta koira soveltuu paremmin ihmisten yhteiskuntaan. Lyhyesti koirankoulutus on koiran käytöksen muokkaamista.

Koirankoulutus voi myös olla koiran sosiaalistamista yhteiskunnan normeihin, sisältäen perustottelevaisuuden kouluttamisen tai keskittyen esimerkiksi tiettyyn tarkkaan tehtävään. Koirat voivat työskennellä erilaisissa tehtävissä virkavallan apuna, etsiessään kadonneita ihmisiä, metsästyksessä, paimennuksessa, koiraurheilussa, esineiden tai aineiden etsinnässä, suojelu- ja vartiointitehtävissä, liikuntarajoitteisten ihmisten avustamisessa tai jopa viihteen parissa.