Mitä on sosiaalinen oppiminen

Sosiaalinen oppiminen on sellaista oppimista, joka tapahtuu muiden käyttäytymistä tarkkailemalla. Tämänlainen käytöksen omaksuminen ei vaadi vahvistamista esiintyäkseen, mutta se vaatii esimerkkikäytöksen ja mallin, jota voidaan matkia. Vaikka matkittavana oleva ei välttämättä yritäkään opettaa mitään tiettyä käytöstä, nämä käytökset voidaan omaksua hyvinkin helposti. Niitä matkitaan, ja ne jäävät mieleen pitkäksi ajaksi. Kesytetty koira on sosiaalinen eläin ja sosiaaliset piirteet vahvistavat sen mahdollisuutta huomioida muiden käyttäytymistä. Tämä puolestaan muokkaa yksilön oppimiskykyä sekä käyttäytymistä suuresti. Tätä koulutusmuotoa ei ole tutkittu erityisen paljoa ja jatkuvassa keskustelussa ovatkin kysymykset, kuinka paljon ja kuinka koirat oppivat toisilta koirilta, sekä ihmisiltä, ollessaan niihin vuorovaikutuksessa.dogs-golden-retriever

Sosiaaliseen oppimisessa tietty käytös voi myös lisääntyä huomattavasti, kun paikalle tulee saman lajin edustaja. Tässä oppimistyylissä on neljä tärkeää vaihetta.

1. Huomiointi

Koiran on keskityttävä toiseen koiraan, eläimeen tai ihmiseen, joka tekee tiettyä toimintoa.

2. Tiedon säilyttämien

Kun koira on tarkastellut toisen eläimen käytöstä, sen on rekisteröitävä tieto tästä käytöksestä muistiin.

3. Motivaatio

Vaikka koira olisi nänhyt toisen eläimen tekevän tiettyä käytöstä, ja vaikka se olisikin painunut muistiin ja käytös ymmärrettäisiin teoriassa, täytyy löytyä myös motivaatiota toistaa käytös. Tässä on myös tärkeää että käytös toistuu vieraassakin paikassa ja eri aikana, kuin milloin käytöstä tarkasteltiin.

4. Toiminta

Kun koira on tarkastellut toisen eläimen käytöstä, painanut käytöksen päähänsä ja motivoitunut sen tekemiseen, on aika kokeilla sen kopioimista. Tätä oppimista voidaan hyödyntää useiden eri toimintojen opettamisessa. Esimerkiksi paimenkoirilla on käytetty sosiaalista oppimista vuosisatoja, kokenut paimenkoira opastaa jälkeläisensä, tai muun nuoren pennun, työn saloihin. Tässä kouluttajan ei tarvitse nähdä erityisempää vaivaa toiminnan aikaansaamiseksi. Samaa voidaan hyödyntää myös tottelevaisuus koulutuksessa tai kotitapojen opetuksessa.

Tottelevaisuudessa pentu voidaan ottaa mukaan kentälle katsomaan muiden suoritusta ja myöhemmin tämä voi helpottaa koulutuksen aloittamista suuresti. Kotona vanhempi koira voi näyttää pennulle mallia siitä, kuinka yksinolo ilman ihmistä onnistuu, ja kuinka lenkeillä käyttäydytään. Vaikka sosiaalinen oppiminen mielletään usein vahvimmin pentuihin, tapahtuu sitä myös aikuisissa koirissa jatkuvasti, eikä ole lainkaan tavatonta että vanhempi koira alkaa matkimaan nuoremman koiran toimia, kääntäen roolit.